Hondenschool Arly


Spelen met bal


"Privacy policy Hondenschool Arly"

Privacy policy

Hondenschool Arly is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die hondenschool Arly verwerkt:

Hondenschool Arly verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Hondenschool Arly (hebt) verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

De manier waarop Hondenschool Arly gegevens verzamelt:

Hondenschool Arly verzamelt gegevens indien deze worden verstrekt door het invullen van het inschrijfformulier op de website. Hondenschool Arly verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door u is gegeven op het moment van inschrijving en betaling.
Bankgegevens welke zichtbaar zijn na bankoverschrijving worden niet apart bewaard en zijn enkel zichtbaar voor de administratie in de beveiligde internet-omgeving.

Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt:

Hondenschool Arly verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard:

Hondenschool Arly bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn die wordt gehanteerd voor de persoonsgegevens welke van belang zijn is gelijk aan die van de belastingdienst, te weten 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Hondenschool Arly verkoopt en deelt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals met u overeengekomen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dit adres. Hondenschool Arly reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens:

Hondenschool Arly neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt dan contact op via .